【Hoạt động】Điện Chung Nam

【Hoạt động】Điện Chung Nam

17/05/2021

Các Thiếu Hiệp thân mến, 

Điện Chung Nam là hoạt động PVE cá nhân hấp dẫn và nhận nhiều vật phẩm cần thiết.

  • Thiếu Hiệp đạt cấp độ 105 sẽ mở Hoạt Động.
  • Mỗi ngày Thiếu Hiệp sẽ nhận 2 lượt Chung Nam U Kinh, ngoài ra VIP 1 trở lên mỗi ngày có thể dùng KNB khoá để mua thêm lượt hoạt động.
  • Các Thiếu Hiệp vượt ải sẽ nhận Đan Tăng Bậc Toạ Kỵ cùng các vật phẩm tọa kỵ khác, dùng để tăng bậc và tăng linh khí toạ kỵ
  • Sau khi Thiếu Hiệp đạt cấp độ 300 thì có thể trực tiếp quét hoạt động để nhận thưởng luôn.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ