【Tính năng】Đồng Hành

【Tính năng】Đồng Hành

10/05/2021

Thiếu Hiệp thân mến,

Tham gia chiến trường để gia tăng tỷ lệ sống sót Thiếu Hiệp cần tìm cho mình những đồng minh đánh tin cậy. Đồng hành chính là 1 trong nhưng đồng minh tốt nhất của Thiếu Hiệp lúc này. Hãy cùng tìm hiểu về Đồng Hành ngay nhé

TĂNG BẬC

  • Tăng bậc nhận lượng lớn thuộc tính và mở được kỹ năng bị động
  • Mỗi lần tăng bậc sẽ tăng EXP, đầy EXP sẽ tăng 1 sao, tăng 10 sao sẽ mở khóa kỹ năng bậc tiếp theo

  • Đạt Lv 20 sẽ mở được Đồng Hành
  • Sử dụng Đan tăng bậc đồng hành để tăng cấp, mở khóa kỹ năng nâng cao chỉ số cho đồng hành
  • Đạt đủ điều kiện chuyển sinh và thu thập đủ mảnh ghép có kích hoạt ảo hóa nhận được các đồng hành khác nhau. Đông fthời đồng hành được ảo hóa sẽ sở hữu trọn bộ kỹ năng và thuộc tính của ảo hóa đó

Đan tăng bậc đồng hành có thể kiếm tại Điện Trung Nam

HÓA HÌNH

  • Mở hóa hình nhận ngoại quan độc đáo
  • Tăng bậc hóa hình sẽ nhận kỹ năng đặc biệt

Ảo hóa có thể kiếm được tại Boss Tự Do

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ