【BIG UPDATE】GIANG HỒ THÁNH LỆNH

【BIG UPDATE】GIANG HỒ THÁNH LỆNH

15/07/2021


【BIG UPDATE】GIANG HỒ THÁNH LỆNH 

Các Thiếu Hiệp thân mến,

Trong phiên bản siêu đặc biệt "Giang Hồ Thánh Lệnh" lần này, BQT Phong Khởi Trường An sẽ mang đến cho mọi người những tính năng mới độc đáo cùng với phúc lợi không kém phần hấp dẫn. Hãy cùng điểm qua những điểm đặc sắc trong bản update lần này nhé!

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 15/07/2021

Nổi bật trong bản update, có thể kể đến:

1. Điều chỉnh thưởng cấp, nhận nhiều KNB khóa, đặc biệt nhận thêm phiếu KNB thường, giá trị cao.
- Đạt cấp 150 nhận ngay VIP 1 miễn phí
- Đạt cấp 260 nhận ngay VIP 2 miễn phí
- Mở hệ thống Giang Hồ Lệnh, sử dụng độ sôi nổi tăng cấp nhận thưởng

2. Giang Hồ Lệnh miễn phí đạt cấp nhận quà
Giang Hồ Thánh Lệnh tiêu 200k để mở, tăng cấp hoàn trả 100% KNB, nhận thêm thú cưỡi hiếm, trang phục xịn xò và rất nhiều trang bị giá trị
- Mở kênh chat Quốc Gia và chế độ chiến đấu Quốc Gia ( liên 8 server )

 

3. Xã Tắc Đồ giai đoạn 1 (mở server ngày 1-5):
- User chơi trong server, đối kháng theo đơn vị Bang
- Toàn bộ Bang có thể vào Trường An Huyện, chỉ có Bang TOP1-3 có thể chiếm Tán Quan, Võ Quan, Tiêu Quan
- Mở server ngày 2, 5 mở Xã Tắc Đồ Chiến trong server
- Chợ giao dịch chỉ có thể tiến hành trong server
- Lôi Đài, Bạch Hổ Đường, Định Tương Chiến chỉ có thể tiến hành trong server
- Trận Tụ Nghĩa, Tra Án, Tháp Đại Nhạn chỉ có thể tổ đội trong Bang.

4. Xã Tắc Đồ giai đoạn 2 (mở server ngày 6-25):
- Thiếu Hiệp tham gia liên 8 server, đối kháng theo đơn vị server
- Mỗi thứ 3, 5, 7 mở Xã Tắc Đồ Chiến bản nâng cấp. Thiếu Hiệp với đơn vị server chiếm BOSS Bí Cảnh, Hàm Cốc Quan, Đồng Quan, Hổ Lao Quan, còn Trường An Thành và Lạc Dương - Thành không thể chiếm.
- Mở BOSS Bí Cảnh, rơi Thủ Hộ hiếm
- Chợ giao dịch có thể tiến hành trong liên 8 server
- Trận Tụ Nghĩa, Tra Án, Tháp Đại Nhạn nâng cấp thành tổ đội trong server

5. Xã Tắc Đồ giai đoạn 3 (từ mở server ngày 26):
- Thiếu Hiệp chơi trong liên 32 server, lấy đơn vị là Quốc Gia (liên 8 server) để đối kháng.
- Xã Tắc Đồ Chiến nâng cấp thành bản mới, mỗi ngày 10:30, 12:30, 16:30, 20:30 tiến hành tranh đoạn 8 quận, 8 châu, và 2 quan ải với đơn vị Quốc Gia
- Mở Chiến Trường Đồng Quan
- Mở kênh chat Quốc Gia
- Chợ giao dịch tiến hành trong liên 32 server
- Lôi Đài, Bạch Hổ Đường, Định Tượng Chiến nâng thành liên 32 server
- Trận Tụ Nghĩa, Tra Án,Tháp Đại Nhạn nâng thành tổ đội Quốc Gia (liên 8 server)
- BOSS Tự Do, BOSS VIP nâng thành chế độ Quốc Gia (liên 8 server)

6. Điều chỉnh cơ chế chiến đấu Xã Tắc Đồ

  • Mở server ngày 26 trở đi mỗi ngày 10:30, 12:30, 16:30, 20: 30 sẽ mở, chiến thành theo Quốc Gia nhận nhiều thưởng
  • Lấy Quốc Gia làm đơn vị, xuất phát từ căn cứ chỉ định, theo đường đi hướng mũi tên tấn công thành tiếp theo.
  • Quốc Gia gây nhiều sát thương nhất cho Lãnh Chúa 8 quận, 8 châu, hai quan, ngoài được sở hữu đồ rơi, còn được sở hữu thành.
  • Đặc biệt, đường đi của vòng trước sẽ giữ cho vòng sau
  • Lãnh Chúa quận rơi Thánh Khí Thánh Thú Thánh Binh, Thánh Vật và Hộ Thủ.
  • Lãnh Chúa châu rơi trang bị Đồng Hành, phụ kiện Nữ Sĩ và Hộ Thủ.
  • Lãnh Chúa quan rơi Triệu Hồi Sư, trang bị Triệu Hồi Sư và Hộ Thủ.

Không thể chiếm 4 thành lớn Trường An, Lạc Dương, Thành Đô, Tuyền Châu, chỉ có Tinh Anh, diệt sẽ rơi Tâm Pháp, Đá Nguyên Thần, Trang Bị, và Đá Bộ.
- Tối ưu hệ thống tăng bậc, nâng cấp trải nghiệm
- Điều chỉnh Trận Tụ Nghĩa, Tra Án, Tháp Đại Nhạn từ tổ đội trong bang thành tổ đội liên server
- Điều chỉnh thẻ tuần, thẻ tháng
- Mở tính năng ghép Thần Thú, dùng mảnh thần thú Ghép nhận ảo hóa Tọa Kỵ, Cánh, Bảo Bảo hiếm
- BOSS Tự Do rơi thẻ KNB không khóa (KNB nhận từ gói nạp)
- Nạp đầu 7 ngày mở sv mở nhiệm vụ nhận free VIP4
- Lôi Đài bỏ tính năng Hóa Thần


 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ