【HOT】Update 1.5

【HOT】Update 1.5

27/02/2022

Các Thiếu Hiệp thân mến,

Trong phiên bản update lần này, BQT Phong Khởi Trường An sẽ mang đến cho Thiếu Hiệp những tính năng mới độc đáo cùng với phúc lợi không kém phần hấp dẫn. Hãy cùng điểm qua những điểm đặc sắc trong bản update lần này nhé!

I. Hệ thống ngoại quan

1.Thần Binh

 • Điều Chỉnh: 

+ Xóa tiền tố của tất cả Thần Binh, ví dụ: đổi "Thần Binh-Nghiệp Hỏa" thành " Nghiệp Hỏa" Sửa tên Thần Binh “Phượng Minh, Long Ngâm, Càn Khôn” thành “Thần•Phượng Minh, Thần•Long Ngâm, Thần•Càn Khôn”.
+ Giao diện ảo hóa thần binh bỏ hiển thị "Thần-Càn Khôn"

 • Thêm Mới: 

+“Đại Thiên Tôn•Huyển Tông Chi Trì”, phẩm chất Hồng
+ Và 1 số ảo hóa Thần Binh đặc biệt khác

2. Cánh

 • Điều Chỉnh: 

+ Bỏ hiển thị giao diện ảo hóa Thần Dực “Thần•Cánh Ares”, “Thần•Bạch Kim Linh Vũ”, “Dạ Vũ Chước Hoa, Niết Bàn Ma Dực"
+ Điều chỉnh số trị thuộc tính “Thần•Liệt Diễm Cốt Dực, Thần•Bạch Kim Linh Vũ, Thần•Cánh Thánh Thiên Sứ” (Tăng)
+ Điều Chỉnh "Thần Dực - Mạt Nhật Thự Quang ” thành “Đại Thiên Tôn•Huyền Tông Chi Trì”, và điều chỉnh trị số thuộc tính(Tăng)

 • Thêm Mới: 

​+ “Thánh•Bạch Kim Linh Vũ”, “Thần•Dạ Vũ Chước Hoa”, “Thần•Niết Bàn Ma Dực”, phẩm chất Hồng
+ Và 1 số ảo hóa đặc biệt khác

3. Tọa Kỵ

 • Điều Chỉnh: 

​+ Bỏ hiển thị giao diện ảo hóa Tọa kỵ “Sơ Ảnh Ám Hương Đồ”, “Thần•Xuyên Qua Ngân Hà”, “Thần•Quỳnh Diên Phi Hoa”
+ Điều chỉnh trị số thuộc tính của “Thần•Huyền Anh Hắc Giác, Thần•Tiên Hạc, Thần•Liệt Hỏa Kỳ Lân, Thần•Li Hỏa Thiên Hồ, Thần•Xuyên Qua Ngân Hà, Thần•Quỳnh Diên Phi Hoa”(Tăng)
+ Điều chỉnh trị số thuộc tính của“Tiên•Hải Mạt Sinh Ca”(Tăng)
+ Điều Chỉnh  “Tiên•Bạo Long Cơ Giới” thành “Đại Thiên Tôn•Huyền Tông Chi Trì”, Điều chỉnh chỉ số thuộc tính(Tăng)
+ Điều Chỉnh  “Tuyết Khiêu Tam Sỏa, Loan Phượng Bảy Màu” lần lượt thành “Tiên•Tuyết Khiêu Tam Sỏa, Tiên•Loan Phượng Bảy Màu”, điều chỉnh theo phẩm chất Hồng, điều chỉnh trị số + thuộc tính(Tăng)

 • Thêm Mới: 

+ Thêm“Thần•Sơ Ảnh Ám Hương Đồ”,  phẩm chất Hồng
+ Thêm“Thánh•Xuyên Qua Ngân Hà, Thánh•Quỳnh Diên Phi Hoa”, phẩm chất Hồng
+ Và 1 số Tọa Kỵ khác

4. Bảo Bảo

 • Điều Chỉnh: 

+ Bỏ hiển thị giao diện ảo hóa Bảo Bảo “Đường Tam Tạng”.
+ Điều chỉnh trị số thuộc tính của “Thần•Ninja Song Đao, Thần•Yêu Hồ Tế Tư, Thần•A Tu La”(Tăng)

 • Thêm Mới: 

​+ Thêm“Thần•Đường Tam Tạng”, phẩm chất Hồng
+ Và 1 số Bảo Bảo khác

II. Hệ thống ghép

 • Ghép ngoại quan: 

  + Bỏ đổi Tọa kỵ-Sơ Ảnh Ám Hương Đồ
  + Bỏ đổi Bảo Bảo Đường Tam Tạng
  + Thêm Tọa kỵ-Tiểu Hùng Chiến Xa, số lượng đổi 90
  + Tọa kỵ-Thức Tỉnh Nguyên Cực, số lượng đổi là 90, điều chỉnh là 75

 • Ghép thần thú: 

+ Bỏ ghép Tọa kỵ-Thần•Xuyên Qua Ngân Hà, Thần•Quỳnh Diên Phi Hoa
+ Hủy thêm Cánh-Thần•Bạch Kim Linh Vũ, Thần•Tử Linh Vũ
+ Thêm Bảo Bảo-Thần•Đường Tam Tạng, số lượng đổi 45
+ Thêm Tọa kỵ-Thần•Sơ Ảnh Ám Hương Đồ, số lượng đổi 45
+ Thêm Cánh-Thần•Dạ Vũ Chước Hoa, Thần•Niết Bàn Ma Dực, số lượng đổi 45
+ Điều chỉnhThần•Yêu Hồ Tế Tư, Thần•A Tu La, Thần•Huyền Anh Hắc Giác, Thần•Tiên Hạc, Thần•Liệt Diễm Cốt Dực, Thần•Cánh Thánh Thiên Sứ, số lượng đổi ban đầu là 30, điều chỉnh là 45

III. Thêm mới

+ Bổ sung thêm 3 Lệnh Bài phẩm chất Hồng trong  Hệ thống tính năng Kỳ Môn - Lệnh Bài
+ Thêm sự kiện mới: Cây Nhân Sâm, Kim Tự Tháp, Bảng Xếp Hạng Nạp

1. Kim Tự Tháp

(1)Kim Tự Tháp có tất cả 6 quỹ thưởng, từ dưới lên trên
(2)Mỗi quỹ thưởng đều có xác suất tăng cấp Thưởng, nhận được thưởng tăng cấp đồng thời sẽ được tăng tới quỹ thưởng cao hơn tiếp theo.
(3)Tăng cấp đến đỉnh Kim Tự Tháp sẽ nhận Thưởng lớn

2. Cây Nhân Sâm

(1)Mỗi lần rút có tỷ lệ % được tích vào Bát Châu Báu
(2) Rút thưởng đến 199 lần,Sẽ vào kho thưởng lớn (sẽ nhận item ảo hóa)
(3)Item và vật phẩm thưởng sẽ có sự thay đổi giữa các lv khác nhau
(4) Bát Châu Báu là thông full server, nếu không ai rút trúng thì vẫn sẽ tích lũy, nhưng không tồn tại đến mùa sau.
(5) Sau khi rút 199 lần, giao diện sẽ ko tắt cho đến khi rút được Bát Châu Báu thì mới đóng giao diện.
Bát Châu Báu:Mọi lần rút đều có xác suất để rút ra tất cả KNB trong bát, xác suất ngẫu nhiên, không sắp đặt trước.

3. BXH Nạp

(1)XH nạp có giới hạn hiệu lực trong ngày đầu tiên, sau 24:00 hệ thống sẽ tự động tổng kết, và gửi thưởng cho user qua hòm thư.
(2)Xã Tắc Đồ GĐ1, GĐ2 xếp hạng LSV nhỏ, GĐ 3 sẽ xếp hạng theo LSV lớn.
(3) Tiêu 3280 KNB mưới có thể tham gia SK này
(4) Tên của user đạt TOP1 là bí mật, chỉ người đó có thể thấy, hiển thị "Thông tin bảo mật" đối với những user khác.

IV. Tối ưu

- Fix bug phụ bản Hưng Khánh Cung
- Tối ưu trải nghiệm

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ